Ile na koncie ma klient OFE?
 Oceń wpis
   

Otwarte Fundusze Emerytalny, czyli popularne OFE, wystartowały w roku 1999, ciekawi Cię ile na koncie emerytalnym uzbierał rekordzista? Właściwie jest to rekordzistka i udało się jej zebrać w OFE...

ponad 150 tysięcy złotych


Co ciekawe nie są to tylko i wyłącznie oszczędności samej klientki, znaczną część z tej kwoty odziedziczyła po mężu. Rekordzistka należy do jednego z dwóch największych OFE na rynku: Aviva.

Grupa "ponad stu tysięczników" rośnie


Pozostałe OFE nie mogą pochwalić się tak bogatym klientem jakiego ma Aviva, jednak różnice nie są aż tak duże, najbogatsi klienci w pozostałych funduszach mają odpowiednio:
- w OFE AXA ponad 140 tys. zł,
- w OFE Generali ponad 130 tys. zł,
- w OFE Aegon dokładnie 126 tys. zł,
- w OFE ING ok. 110 tys. zł.
Ponad połowa OFE może pochwalić się rachunkami, na których klienci zebrali ponad 100 tysięcy złotych.

Ile ma na koncie statystyczny członek OFE?


Z roku na rok coraz więcej. Obecnie jest to już ponad 14 tysięcy złotych.

Jaki z tego wniosek?

Im większy masz kapitał w OFE, tym większe znaczenie ma to czy jesteś w OFE, które generuje wyższą, czy niższą stopę zwrotu.

Ostatnie zestawienie 3-letnich stóp zwrotu OFE według Komisji Nadzoru Finansowego wykazało, że najlepszy OFE Allianz osiągnął 17,41%, a najsłabszy OFE Aviva 13,63%. Różnica wynosi 3,78%. Dla kogoś, kto na koncie uzbierał 100'000 złotych stanowi to zysk mniejszy, bądź większy (w zależności w jakim OFE jest obecnie) o 3'780 zł.

Czy nie warto zatem sprawdzić jak radzi sobie Twój OFE?

--------------------------------------

Sprawdź aktualne rankingi OFE

Wybierz OFE samodzielnie!

--------------------------------------

Komentarze (2)
Jaki Fundusz Emerytalny wybrać?
 Oceń wpis
   

Tytułowe pytanie w czerwcu zada sobie w sumie około 200 tysięcy osób, które otrzymały w minionych dniach ponaglenie do wyboru OFE. Czas mija 10 lipca, zatem: Jaki Fundusz Emerytalny Wybrać? Poniższy tekst powinien pomóc w wyborze najlepszego OFE.

Ponieważ w poprzednich okresach przed losowaniem OFE analizowałem (Oczekiwaną) Dodatkową Stopę Zwrotu i Ryzyko Inwestycyjne, warto podtrzymać tą tradycję. Najpierw popatrzmy na ostatnie dwa wykresy.

Wykres 1. Dane z czerwca 2010 roku.

Wykres 2. Dane z grudnia 2010 roku.Jak odczytywać wykresy?

interesują nas większe zyski przy tym samym ryzyku lub niższe ryzyko przy tym samym poziomie zysków. Zatem najlepsze OFE (posługując się powyższymi wskaźnikami oraz wykresami to te, które są po prawej stronie na dole. W poprzednich zestawieniach wyróżniały się następujące OFE: Amplico, Allianz, Pocztylion, Axa, PKO BP Bankowy, Generali.

W czerwcu 2011 roku Lider jest jeden

Obecnie na wyróżnienie zasługuje OFE Allianz. Charakteryzuje się on najwyższą Oczekiwaną Dodatkową Stopą Zwrotu ze wszystkich OFE oraz może pochwalić się niemal 3-krotnie niższym ryzykiem (mierzonym Odchyleniem Standardowym Dodatkowej Stopy Zwrotu) niż Polsat.Następnie mamy całą grupę 11 OFE, które mają zbliżone do siebie wyniki. Ostatenie miejsce zajmuje OFE Aviva, która mimo niskiego ryzyka ma najniższą Dodatkową Stopę Zwrotu.

--------------------------------------

Losowanie OFE zbliża się.

Czas mija 10 lipca.

Wybierz OFE przed ZUSem!

--------------------------------------

Komentarze (0)
Ranking OFE.bblog 5000 głosów coraz bliżej
 Oceń wpis
   

Od kwietnia 2008 roku, kiedy umieściłem ankietę "Obecnie jestem w OFE" minęło ponad 3 lata, a niedawno udało się przekroczyć 4500 głosów. Pora zatem na kolejne podsumowanie...

Najpopularniejszy OFE?


Tak, tak, OFE ING jest bezkonkurencyjny. To swego rodzaju fenomen, który nie przestaje mnie zaskakiwać. Można by napisać oddzielny artykuł na temat pozycjonowania OFE ING w świadomości Polaków. Co prawda w ostatnim czasie fundusz ten nie jest tak agresywnie reklamowany, jednak dekada skutecznego marketingu zrobiła swoje. Dla wielu osób ING i OFE to synonimy, a 20,8% głosów potwierdza powyższą tezę.

OFE Aviva w lekkim odwrocie

Z wykresu daje się zauważyć osłabienie pozycji OFE Aviva, które ucierpiało po zmianie nazwy z Commercial Union i słabych wynikach stóp zwrotu osiągniętych przez zarządzających w ostatnich latach. OFE Aviva od ponad 1,5 roku w każdej sesji transferowej opuszcza rekordowa liczba klientów.

OFE Generali (chociaż po piętach mu depcze OFE AXA i OFE Amplico) utrzymało swoją trzecią pozycję, jednak dynamika przyrostu głosów obniżyła się w porównaniu z poprzednimi okresami.

Co się dzieje w drugiej połowie rankingu?

Do tej pory nie analizowałem dokładnie liczby głosów oddanych na mniej popularne OFE, a szkoda, ponieważ mamy tam do czynienia z ciekawą sytuacją.W ostatnim okresie dynamicznie wzrosła liczba głosów oddanych na PKO BP Bankowy, OFE Aegon oraz OFE Allianz. Szczególnie ten drugi fundusz emerytalny "wystrzelił" w ostatnich miesiącach. Na pewno znawców tematu to nie dziwi. OFE Allianz najlepiej poradził sobie w trudnym okresie kryzysu na rynku finansowym, dodatkowo wykorzystał dobrą koniunkturę na GPW i zajmuje pierwsze miejsca praktycznie we wszystkich rankingach OFE.

p.s.
Oczywiście dalej można głosować, jak i przeglądać aktualne wyniki - ankieta zamieszczona jest w lewej kolumnie bloga.

Warto również sprawdzić ::aktualny ranking OFE::

Komentarze (0)
Skąd wziął się w Polsce ZUS?
 Oceń wpis
   

Kto zna historię Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zwanego przez złośliwych Zakładem Utylizacji Szmalu)? Jest to ciekawa historia, warto więc się z nią zapoznać.

Dzisiejszy pierwszy filar - Zakład Ubezpieczeń Społecznych został utworzony w 1934 na mocy rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 24 października 1934 roku o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym. Rozporządzenie to doprowadziło do połączenia 5 instytucji (Izby Ubezpieczeń Społecznych, Zakładu Ubezpieczenia na Wypadek Choroby, Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków, Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych, Zakładu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników) w jeden podmiot, nazwany Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W 1955 ZUS został zlikwidowany, a jego funkcje przejęły związki zawodowe, Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej oraz rady narodowe. Jednak (niestety) już w 1960 doszło do wydarzenia określanego mianem "ZUS reaktywacja" i od tego czasu ten przeżytek socjalizmu nieprzerwanie funkcjonuje do dziś.

ZUS w czasach świetności swojego funkcjonowania, był niezwykle korzystny z punktu widzenia interesów państwa. Przeciętna długość życia mężczyzn w 1960 roku wynosiła 65 lat, a kobiet 70 lat. Dzisiaj jest to odpowiednio 71,5 oraz 80 lat. Na jednego emeryta, pracowało wówczas około 10 młodych obywateli – wpłacali pieniądze do ZUS, skąd emeryci natychmiastowo dostawali emerytury, a minister finansów mógł pochwalić się nadwyżkami fiansowymi. Cudowny system, coś jak perpetum mobile ;)

Jednak świat poszedł do przodu w kraju nad Wisłą upadł socjalizm, pojawiła się coca-cola, prezerwatywy, ludzie zaczęli brać udział w wyścigu szczurów i liczba urodzeń drastycznie spadła z rekordowych niespełna 800 tysięcy w roku 1983, do niespełna 300 tysięcy na przełomie XX i XXI wieku.

W latach 90-tych XX wieku co prawda przeprowadzono wiele zmian w systemie emerytalnym, ale nie naprawiono go. W roku 1999 roku politycy zdecydowali się przeprowadzić częściową prywatyzację systemu emerytalnego, wprowadzono OFE (Otwarte Fundusze Emerytalne). Była to jedna z czterech kluczowych reform rządu Buzka, którą kierował prof. Leszek Balcerowicz. Jak wykazywali wówczas eksperci w wyniku długoletnich doświadczeń i obserwacji: w społeczeństwach rozwiniętych, rodziny nie są wielodzietne. Duża część młodych małżeństw decyduje się wyłącznie na jedno dziecko, co w efekcie daje spadek populacji kraju, czyli społeczeństwo starzejące się. To był kluczowy powód reformy. Dzisiaj na jednego emeryta pracuje już nie jak niegdyś około dziesięciu pracowników, ale niespełna czterech. Z roku na rok będzie gorzej...

Nie trudno przewidzieć, że gdyby ten system działał nadal, to około roku 2050 na jednego emeryta będzie pracował jeden pracownik, a więc niemożliwe stanie się funkcjonowanie ZUS w obecnym kształcie. W związku, ze zmniejszeniem ilości kapitału napływającego do ZUS w stosunku do wypłacanych świadczeń emerytalnych, pojawia się potrzeba łatania „zusowskiej dziury”. Tylko kto zechce bankrutowi pożyczyć pieniądze?

Oprócz tego problemem jest inflacja – czyli spadek wartości pieniądza. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyraża się jasno – przeprowadzana jest waloryzacja kapitału. Innymi słowy wartość składki w momencie wypłacenia, musi być równoważna wartości przy wpłacie, czyli wkład plus rekompensata inflacyjna. Tak więc kolejny odpływ gotówki z ZUS.

Wypłacanie emerytur przy systemie ZUS-owskim stoi pod wielkim znakiem zapytania. Dlatego zostały wprowadzone otwarte fundusze emerytalne – aby gromadzić kapitał na prywatnych kontach pracowników. Po dekadzie funkcjonowania OFE obecny rząd zmierza ku ograniczeniu ich roli, co w efekcie powinno doprowadzić do likwidacji OFE.

--------------------------------------

Losowanie OFE zbliża się.

Czas mija 10 lipca.

Sprawdź aktualnego lidera rankingów!

--------------------------------------

Komentarze (0)
Wybory tuż, tuż? Trzeba szybko zrobić coś konkretnego!
 Oceń wpis
   

Obecny rząd pokazuje, że coś robi. Na dzisiejszym posiedzeniu pojawiło się kilka nowych przepisów upraszczających życie pracodawcom i obywatelom. Pochylmy się nad tymi związanymi z systemem emerytalnym i OFE.Skrócenie okresu przedawnienia - z 10 do 5 lat - należności z tytułu składek wobec ZUS i KRUS. Rozwiązanie to oznacza także krótszy okres przechowywania dokumentów.

Zmniejszenie częstotliwości przekazywania przez płatnika ubezpieczonemu informacji z imiennych raportów miesięcznych o zapłaconych za niego składkach do ZUS i NFZ -będą one przekazywane raz na rok lub na żądanie pracownika. Chodzi zwłaszcza o ograniczenie kosztów związanych z przygotowaniem i drukiem formularzy.

Umożliwienie przesyłania niektórych dokumentów w postaci elektronicznej. Założono, że członek Otwartego Funduszu Emerytalnego będzie mógł mu elektronicznie przesłać informację do OFE o zmianie stosunków majątkowych między małżonkami.

Nowe przepisy mają w większości obowiązywać od 1 stycznia 2012 r .

Zatem pytam: Czy nie można było tych zmian wprowadzić w życie w 2008 lub 2009, albo 2010 roku?

 

Jastrzębska Spółka Węglowa - czas na zakup akcji!

KNF zatwierdziła dzisiaj prospekt JSW, czas zatem na zakup akcji! Przyznam, że przygotowywałem się do debiutu BGŻ, ale po ogłoszeniu ceny na poziomie 90 zł nie wszedłem (i słusznie) w tę spółkę. Teraz zastanawiam się nad JSW.

Minister Skarbu dla drobnych graczy przeznaczy zapewne około 30 proc. akcji wartych ok. 1,5 mld zł przy założeniu, że na akcje zapisze się 250 tys. drobnych inwestorów, mamy pakieciki po około 6 tys. zł.

Ponieważ w maju OFE sprzedały akcje o wartości 200 mln złotych, a załamania na giełdzie nie widać, śmiem przypuszczać, że było to celowe działanie pod JSW! OFE gromadzą aktywa, co dobrze wróży na debiucie.

Oczywiście JSW wiąże się z ryzykiem w postaci związkowców, ale z uwagi na wybory, czy porażkę z BGŻ, Minister Grad nie pozwoli sobie na powtórkę z rozrywki ;) przy zbyt wysokiej cenie wielu inwestorów (ja również) powie: "dziękuję, ale nie skorzystam". Grad będzie zdeterminowany przez Tuska i Rostowskiego, bo budżet państwa balansuje blisko 55% progu ostrożnościowego. Co prawda na rynku nieźle sobie radzi Bogdanka, jednak jest to inny typ kopalni niż JSW oparta na koksie. 10% na debiucie powinno udać się "przytulić" ;)

Komentarze (2)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
O mnie
OFE blog
Od 2007 ofe.bblog.pl dostarcza informacji osobom zainteresowanym systemem emerytalnym. Ten blog wyraża subiektywne, osobiste poglądy jego autora na temat systemu emerytalnego.
Ankieta
Obecnie jestem w OFE:
AEGON
Amplico
Allianz
Axa
Bankowy PKO BP
Aviva
Warta
Generali
ING
Nordea
Pekao
Pocztylion
Polsat
PZU
Najnowsze komentarze
2016-10-07 12:36
30latekX:
Przejedzą składkę zabraną z OFE
to już chyba najlepiej umrzeć :/ wtedy środki zgromadzone na OFE są przynajmniej przeznacozne[...]
2014-09-16 09:00
ziomek1234:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Też tak myślałem ale ten fundusz gwarancyjny to nie z pieniedzy OFE był utworzony tylko z[...]
2014-01-23 16:27
ofedlaciebie:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Dziękuję za inspirację, kiedyś już takie wpisy powstawały, ale na bblogu mam opublikowanych[...]
2014-01-23 16:01
ogrzewanie-podłogowe:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Eh, trzeba szukać innych sposobów na zabezpieczenie emerytalne. Może autor bloga coś by w tym[...]
2014-01-20 02:27
doniusiuspo:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Sprawa istotna, jednak totalnie ignorowana przez mainstream. Ciekawe kto ile dostal, a kto[...]