Przesłanka do oceny słuszności wyboru OFE
 Oceń wpis
   

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało dzisiaj analizę pt. "Informacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotycząca rozliczenia składek emerytalnych wpłacanych do ZUS i OFE".

Wyniki analizy, jak twierdzi Ministerstwo, mają charakter informacyjny, ale mogą rónież pełnić funkcję wspomagającą proces oceny słuszności wyboru OFE lub podjęcie decyzji o zmianie funduszu emerytalnego.

Analiza została przeprowadzona na dzień 31 maja 2010 roku.

Przyjęto, że ubezpieczony rozpoczął pacę w lipcu 1999 roku i otrzymywał 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Nie występowały przerwy w pracy (bezrobocie, zasiłki, renta). Analizą objęto okres lipiec 1999 - kwiecień 2010 r.

Na koniec maja 2010 roku kwota wpłaconych składek wyniosła 22'839,63 zł.
Średnio OFE pomnożyły tą kwotę do poziomu wyższego o 40,4%, to jest do 32'055,92 zł.
Gdyby ta składka była w rewaloryzowana przez ZUS stanowiłaby 32'604,06 zł.

Najwięcej dla swoich klientów zarobiły:

1) OFE Polsat – 32 799 zł,
2) Generali OFE – 32 634 zł,
3) ING OFE – 32 487 zł,

Opracowania można pobrać ze stron:

Analiza. Stan środków zgromadzonych na rachunku w OFE w zlleżności od momentu przystąpienia do funduszu.

Informacja o wysokości skumulowanego kapitału emerytalnego osób rozpoczynających pracę w latach 1999 – 2009

Pełna treść analizy:
INFORMACJA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DOTYCZĄCA ROZLICZENIA SKŁADEK EMERYTALNYCH WPŁACANYCH DO ZUS I OFE ZA OKRES LIPIEC 1999 r. – KWIECIEŃ 2010 r.

Minister Fedak o likwidacji akwizycji

Jolanta Fedak, minister pracy, w piątek na Forum Zarządzania Aktywami organizowanym przez Gdańską Akademię Bankową przekonywała słuchaczy, że: Akwizycja nie jest potrzebna z punktu widzenia klientów OFE, bo nie zwiększa ich przyszłych świadczeń, a jest za dużym kosztem. — Są fundusze, które nie prowadzą akwizycji i osiągają dużo lepsze rezultaty inwestycyjne. Te, które są agresywne w akwizycji być może są skoncentrowane na innych celach — mówiła minister. Dodała, że nowe założenia do zmian w prawie dotyczącym II filara są już gotowe. Nie powiedziała jednak, kiedy zajmie się nimi Komitet Stały Rady Ministrów. Zdaniem naszych rozmówców nie stanie się to raczej przed II turą wyborów prezydenckich.

Ważne jest stworzenie dodatkowych typów funduszy. Dziś udział akcji w łącznych oszczędnościach Polaków w I i II filarze zamiast maleć wraz ze zbliżaniem się do wieku emerytalnego rośnie z 10 do 14-15 proc. Powinno być na odwrót. W pierwszym okresie oszczędzania udział bardziej ryzykownych instrumentów powinien być największy i potem się zmniejszać.

Cezary Burzyński, prezes PKO BP Bankowy PTE mówił zaś, że akwizycja nie jest kosztem dla klientów, a dla akcjonariuszy towarzystw. A co istotne sieć sprzedaży pełni też dużą rolę edukacyjną w społeczeństwie i będzie potrzebna gdyby została wprowadzona wielofunduszowość.

Dowiedz się więcej nt. funduszy emerytalnych, które zajęły czołowe miejsca w analizie MPiPS: Generali OFE ; ING OFE

Komentarze (0)
Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny
 Oceń wpis
   

Dzisiaj odbyła się prezentacja niezwykle interesującego raportu powstałego w ramach programu Ernst & Young Sprawne Państwo "Wpływ polityki inwestycyjnej OFE na ład korporacyjny w Polsce". Autor raportu dr Andrew Kerner z Uniwersytetu Michigan przedstawił wyniki badań dotyczących roli Otwartych Funduszy Emerytalnych w kształtowaniu ładu korporacyjnego spółek notowanych na rynku publicznym.

Zapis video z tego wydarzenia dostępny jest pod tym linkiem: http://ey.transmisjeonline.pl/politykainwestycyjnaofe dodatkowo można ściągnąć prezentację w PDF (okienko w prawym dolnym rogu "Pliki").

Główny wniosek jaki płynie z raportu można zamknąć w stwierdzeniu: Zwiększenie limitów inwestycji zagranicznych oraz wprowadzenie zewnętrznego benchmarku dla lokowania aktywów przez fundusze emerytalne spowodują, że będą one wywierać większy wpływ na stosowanie ładu korporacyjnego przez spółki.

Wygląda zatem na to, że rozpoczął się na dobre lobbing za poluzowaniem limitów na inwestycje zagraniczne dla OFE. Do akcji wchodzi Minister Boni, który na koniec wakacji ma przedstawić swoją wersję reformy emerytalnej. Widocznie pozazdrościł Minister Fedak.

Komentarze (3)
Jaki fundusz emerytalny wybrać? KNF podpowiada.
 Oceń wpis
   

Komisja Nadzoru Finansowego w "Komunikacie w sprawie wyboru otwartego funduszu emerytalnego" podpowiada jak wybrać najlepszy fundusz emerytalny.
 

Tylko do 10 lipca ponad 267 tysięcy młodych Polaków (którzy rozpoczęli niedawno przygodę z rynkiem pracy) ma czas na wybór OFE. W  związku  ze  zbliżającym się  wielkimi krokami terminem  losowania przeprowadzanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przypomina, że:
 
•  OFE warto wybrać samodzielnie, a decyzja o wyborze OFE powinna być przemyślana
i poprzedzona analizą porównawczą.
 
•  Wybierając  OFE  należy  wziąć  pod  uwagę  wyniki  inwestycyjne  funduszu  i  ich stabilność,  zwłaszcza  w  długim  terminie,  oraz  poziom  podejmowanego  ryzyka inwestycyjnego (przeczytaj poprzedni wpis).  Pomocniczo  można  traktować  m.in.  wiarygodność  instytucji zarządzającej funduszem, wysokość opłat i jakość obsługi klienta.
 
•  Kluczowe  znaczenie  dla  klienta mają wyniki  inwestycyjne  osiągane  przez  fundusz. Można  je  wyliczyć  na  podstawie  publikowanych  przez  OFE  wartości  jednostek rozrachunkowych w danym okresie. UKNF dwa razy w roku, na początku kwietnia i października, publikuje zestawienie  trzyletnich stóp zwrotu funduszy. Trzeba  jednak pamiętać, iż są to wyłącznie dane historyczne i nie ma gwarancji powtórzenia się ich w przyszłości.
 
•  Rodzaj i maksymalną wysokość opłat regulują przepisy ustawowe, a wysokość opłat w poszczególnych OFE określają ich statuty.
 
•  Kryterium, na które można zwrócić uwagę jest także poziom obsługi klienta, a przede wszystkim  jakość obsługi  telefonicznej i internetowej. Warto  sprawdzić czy  fundusz zapewnia  łatwy  i  szybki  dostęp  do  najważniejszych  informacji,  takich  jak  stan rachunku, czy wartość jednostki rozrachunkowej. Będzie to w przyszłości pomocne w kontaktach z funduszem.
 
•  Akwizytorzy poszczególnych OFE nie mogą oferować żadnych korzyści materialnych w  zamian  za  przystąpienie  lub  pozostanie  w  funduszu.
 
•  Akwizytor  może reprezentować  tylko  jeden  określony  OFE.  Za  działania  akwizytora  odpowiada powszechne  towarzystwo  emerytalne  (PTE),  zarządzające  funduszem.  Trzeba  mieć również świadomość, że za pozyskanie klienta akwizytor otrzymuje od PTE prowizję.

Jeżeli musisz wybrać OFE, sprawdź niezależne aktualne rankingi OFE

Komentarze (2)
Jaki Fundusz Emerytalny...?
 Oceń wpis
   

Tytułowe pytanie zadają sobie nieustannie osoby po raz pierwszy wybierające fundusz emerytalny, jak i wszyscy ci, których interesuje zmiana OFE. Spróbujmy zatem wesprzeć poszukiwaczy najlepszego funduszu emerytalnego.

(Oczekiwana) Dodatkowa Stopa Zwrotu

Często można spotkać się z poglądem, iż osobę, która inwestuje pieniądze nie interesuje przeszłość. Nie ważne jest co było kiedyś, wszak liczy się to co dopiero będzie. I często jest tak, że ktoś przegląda rankingi, widzi osiągnięte historyczne wyniki w krótkim, średnim, długim terminie i dochodzi do wniosku, że występuje pewna wyróżniająca się grupa funduszy. Jednak, który OFE wybrać? Można zapisać się tylko do jednego.

W przypadku występowania wątpliwości warto zwrócić uwagę na wskaźnik Oczekiwanej Dodatkowej Stopy Zwrotu - jest to różnica miesięcznych stóp zwrotu uzyskanych przez fundusz i portfel wzorcowy. Portfelem wzorcowym jest benchmark SAFU, odpowiadający grupie funduszy do której należy fundusz.
Im wartość tego wskaźnika jest wyższa tym lepiej, wszak zależy nam na maksymalizacji stopy zwrotu! Jednak trzeba pamiętać o ważnej zasadzie profesjonalnych inwestorów:

Minimalizuj ryzyko inwestycyjne


Ryzyko inwestycyjne można określić po przez wahania dodatkowej stopy zwrotu funduszu w stosunku do stopy zwrotu z portfela wzorcowego (SAFU). Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym bardziej odchylają się miesięczne stopy zwrotu funduszu (na plus lub minus) od stóp zwrotu z portfela wzorcowego.

Reasumując, interesują nas wysokie zyski przy tym samym ryzyku lub niższe ryzyko przy tym samym poziomie zysków. Zatem najlepsze OFE (posługując się powyższymi wskaźnikami oraz poniższym wykresem) to te, które są po prawej stronie i na dole - Generali, Amplico. Słabszymi są wszystkie te, które są po lewej stronie wykresu i u góry Pekao, Polsat:
 

OFE Polsat = ryzyko

Patrząc na powyższy wykres warto zatrzymać się przy OFE Polsat, któremu towarzyszy najwyższe - ponad dwukrotnie większe niż w przypadku pozostałych funduszy emerytalnych - ryzyko oraz najniższa oczekiwana dodatkowa stopa zwrotu (razem z Pekao). W wielu rankingach biorących pod uwagę stopę zwrotu Polsat jest uważany za lidera rynku. Wyniki inwestycyjne przedstawiają się szczególnie korzystnie biorąc pod uwagę stopę zwrotu od początku funkcjonowania OFE, czy za 5 lat. W długim okresie Polsat  jest bezkonkurencyjny, jednak w zestawieniu Komisji Nadzoru Finansowego (okres 3-letni) zajmuje ostatnie 14 miejsce. Powodem tej sytuacji jest wyższe niż w przypadku pozostałych funduszy emerytalnych zaangażowanie w akcje na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W wyniku tak obranej polityki inwestycyjnej w okresie hossy Polsat zarabia więcej od konkurencji, ale w okresie bessy jednostka rozliczeniowa tego funduszu traci zdecydowanie więcej niż pozostałych OFE.

 Wybierając OFE warto przeanalizować rankingi OFE oraz zwrócić uwagę na ryzyko (im bliżej zera tym lepiej) i oczekiwaną stopę zwrotu (im wyższa tym lepiej).

Komentarze (3)
Ranking OFE.bblog po 2 latach i 3 miesiącach
 Oceń wpis
   

Minęło ponad dwa lata od chwili gdy zamieszczona została na blogu ankieta "Obecnie jestem w OFE:". Uzbierało się ponad 3500 głosów. Ten swoisty ranking popularności pokazuje również w jakich funduszach emerytalnych są internauci = osoby proaktywne, gdyż za takich należy uznać ludzi, którzy w jakiś sposób trafili na tego bloga i wzięli udział w ankiecie.

OFE ING najwięcej oddanych głosów

Spośród największych OFE wyniki ankiety niemal idealnie oddają pozycję rynkową OFE ING. W rzeczywistości wyrażona procentowo liczba klientów stanowi 20,1% wszystkich klientów OFE. Według ankiety ofe.bblog.pl jest to 20,8%. Świadczy to niewątpliwie o nieustającej popularności OFE ING wśród internautów, którzy z chęcią przystępują do tego funduszu emerytalnego. Aczkolwiek dynamika oddawanych głosów na to OFE spadła na przełomie 2008 i 2009 roku, co widać na wykresie. Przyczyną kłopotów ING był ówczesny spadek wyników inwestycyjnych oraz kryzys finansowy i zaciągnięty z tego tytułu dług przez spółkę matkę, który obecnie trzeba spłacić. W efekcie zawirowań OFE ING jest obecnie wystawione na sprzedaż.

Aviva i PZU poniżej pozycji na rynku


W rzeczywistości OFE Aviva ustępuje ING zaledwie o 0,3 pkt. procentowego, jednak w naszym głosowaniu różnica ta wynosi aż 5,9 pkt. proc. Jeszcze słabiej w rankingu ofe.bblog.pl prezentuje się OFE PZU, które nie jest popularne wśród internautów, którzy oddali na ten fundusz jedynie 8,1% głosów, podczas gdy w rzeczywistości udział w rynku wynosi 14,8%.

Z powyższej analizy wynika zatem, że 3 największe OFE mające "w realu" 54,7% klientów OFE, wśród internautów odwiedzających ofe.bblog.pl mają ich jedynie 43,8%.

Amplico, Generali i Axa - bardziej popularne wśród internautów

OFE Generali osiągający stabilne wyniki inwestycyjne w długim, jak i średnim okresie zdobył 9,5% wszystkich oddanych głosów, podczas gdy w rzeczywistości może się pochwalić 4,9% przyszłych emerytów, którzy są członkami OFE. Podobnie jest w przypadku Amplico (9,8% głosów) oraz Axa (9,3%) - zdobyty udział głosów jest wyższy niż w rzeczywistości.

Pozostałe OFE nie mogą się pochwalić zbyt dużą liczbą zdobytych głosów i w większości ich pozycja w rankingu ofe.bblog.pl jest zbliżona do procentowo ujętej rzeczywistej liczby klientów.

p.s.
Oczywiście dalej można głosować, jak i przeglądać aktualne wyniki - ankieta zamieszczona jest w lewej kolumnie bloga.

Warto również sprawdzić aktualny ranking OFE

Komentarze (2)
1 | 2 |
O mnie
OFE blog
Od 2007 ofe.bblog.pl dostarcza informacji osobom zainteresowanym systemem emerytalnym. Ten blog wyraża subiektywne, osobiste poglądy jego autora na temat systemu emerytalnego.
Ankieta
Obecnie jestem w OFE:
AEGON
Amplico
Allianz
Axa
Bankowy PKO BP
Aviva
Warta
Generali
ING
Nordea
Pekao
Pocztylion
Polsat
PZU
Najnowsze komentarze
2016-10-07 12:36
30latekX:
Przejedzą składkę zabraną z OFE
to już chyba najlepiej umrzeć :/ wtedy środki zgromadzone na OFE są przynajmniej przeznacozne[...]
2014-09-16 09:00
ziomek1234:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Też tak myślałem ale ten fundusz gwarancyjny to nie z pieniedzy OFE był utworzony tylko z[...]
2014-01-23 16:27
ofedlaciebie:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Dziękuję za inspirację, kiedyś już takie wpisy powstawały, ale na bblogu mam opublikowanych[...]
2014-01-23 16:01
ogrzewanie-podłogowe:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Eh, trzeba szukać innych sposobów na zabezpieczenie emerytalne. Może autor bloga coś by w tym[...]
2014-01-20 02:27
doniusiuspo:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Sprawa istotna, jednak totalnie ignorowana przez mainstream. Ciekawe kto ile dostal, a kto[...]