UE nie przestanie wliczać OFE do długu publicznego
 Oceń wpis
   

Najwięksi płatnicy netto w Unii Europejskiej nie zgodzili się na zmianę metodologii liczenia długu publicznego dla 9 nowych państw UE, które przeprowadziły reformę emerytalną i częściowo sprywatyzowały system emerytalny.

Wydawało się, że się uda..
.

Lobbing korporacji finansowych nie zadziałał. Klęskę ponieśli nie tylko właściciele OFE, ale również Herman Van Rompuy, przewodniczący Rady Europejskiejrównież, jak i nasz rząd wraz z Ministrem Rostowskim. Teraz walczymy więc już tylko o poluzowanie kryteriów przyjęcia do strefy euro.

Premier robi dobrą minę do złej gry i mówi: Nie ma w tej chwili zbyt wielu chętnych w Radzie Europejskiej, żeby przyjąć najtwardszy punkt widzenia, ale udało się uzyskać zrozumienie, że Polska nie odpuści tej sprawy. Tyle że ani Komisja Europejska, ani przewodniczący Rady Europejskiej, ani niektórzy z naszych rozmówców nie byli merytorycznie przygotowani, by udzielić ostatecznej odpowiedzi 

Likwidacja OFE coraz bliżej?

Coraz więcej faktów związanych z sytuacją makroekonomiczną kraju wydaje się podpowiadać, że kwestią czasu jest, kiedy polski rząd zacznie likwidować II filar.

Węgrzy już zawiesili przekazywanie środków do Funduszy Emerytalnych. Wprowadzili również dobrowolność pomiędzy prywatnym, a państwowym systemem emerytalnym oraz możliwość powrotu do systemu państwowego.

Łotwa zmniejszyła składkę emerytalną odprowadzaną do OFE z 10 do 2 proc., Litwa z 5,5 do 3 proc. Rumunia zrezygnowała z planowanej podwyżki stawki i została przy 2 proc. Natomiast Estonia chciała ściąć składkę z 6% do 2%, jednak ostatecznie zawiesiła ją całkowicie.

Policzmy zatem: Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia i Estonia, można jeszcze dodać Słowację, która od dłuższego czasu chce likwidacji II filaru. Widzimy zatem, że 6 na 9 państw podjęło decyzję o zmniejszaniu roli OFE w ich systemach emerytalnych.

W obliczu narastającego długu publicznego pewnego pięknego dnia obudzimy się i usłuszymy, albo przeczytamy, że OFE zostaną znacjonalizowane, tak jak zrobiła to w 2008 roku Argentyna.
 

Komentarze (6)
Akwizytorzy OFE ocalą skórę i to do 2014 roku?
 Oceń wpis
   

Z założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (opublikowanych 21-10-2010 roku) wynika, że całkowity zakaz akwizycji zostanie wprowadzony w 2014 roku. Zakaz przepisywania przez akwizytorów klientów z funduszu do funduszu ma wejść w życie od 1 lipca 2011 roku, a nie jak zapowiadano od 1 kwietnia 2011 roku.

Projekt ustawy ma trafić do konsultacji społecznych, zatem lada dzień będzie się mógł z nim zapoznać każdy zainteresowany. Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.

Dzisiaj rano w TVN CNBC o innych zmianach w II filarze mówił Minister Michał Boni (tak gdzieś od 3:14, wcześniej rozmowa dotyczyła zmian w podatkach), a tutaj jest szerszy materiał.

Zmniejszenie opłat? Tylko teoretycznie...

PTE będą zarabiały teoretycznie mniej, gdyż zmniejszeniu ulegną opłaty od składki i za zarządzanie. Od lipca 2011 r. opłata w subfunduszu A i B spadnie do 2,3 proc. (0,8 proc. dostanie ZUS za przekazanie składki), a od lipca 2012 r. spadnie do 2 proc. (opłata dla ZUS nie zmieni się). W funduszu C będzie to 1,3 proc., pod warunkiem osiągnięcia 55 lat przez członka OFE.

Opłata za zarządzanie spadnie z obecnych 0,045% miesięcznie do 0,037% miesięcznie w funduszach A i B. Natomiast maksymalna możliwa do pobrania kwota za zarządzanie pobierana miesięcznie zmaleje z 15,5 mln zł do 11,9 mln zł w funduszach A i B. Fundusze typu C będą mogły pobrać odpowiednio tylko 0,018% oraz 2,88 mln zł miesięcznie.

Równocześnie autorzy ustawy chcą wprowadzić opłatę solidarnościową, będącą nagrodą za osiąganie przyrostów wartości jednostki uczestnictwa ponad poziom, który wystarcza na pokrycie wcześniej odnotowanych spadków wartości jednostki uczestnictwa.

Ustalenie tytułu do opłaty solidarnościowej wymaga ustalenia historycznego maksimum wartości jednostki uczestnictwa. Zostanie ona wyznaczona na dzień 30 czerwca 2012 jako równa maksymalnej wycenie spośród wycen dokonanych na koniec miesiąca czerwca 2010, lipca 2010, sierpnia 2010, … , maja 2012 i czerwca 2012, powiększonej o wskaźnik inflacji za rok 2011. Począwszy od początku lipca 2012, wartość jednostki uczestnictwa będzie ewoluować niezależnie w każdym z trzech subfunduszy, i naliczanie opłaty solidarnościowej w każdym z nich przebiegać będzie na ogólnych zasadach. Oznacza to iż naliczanie tej opłaty w każdym z subfunduszy będzie następować w różnych okresach czasu i z różną intensywnością.

W efekcie klienci OFE przy obecnych kosztach w roku 2031 zapłaciliby powszechnym towarzystwom emerytalnym (PTE) 0,322 proc. aktywów, zgromadzonych w II filarze. Natomiast po zmianach zapłacą – 0,374 procent. Zatem docelowo mamy do czynienia ze wzrostem opłat...

Komentarze (3)
Lobbing korporacji finansowych zaczyna działać?
 Oceń wpis
   

Postawa Węgier, które ogłosiły, że zawieszają transfery do OFE oraz trudna sytuacja finansowa kolejnych państw Europy Środkowo-Wschodniej zadziałała w sposób błyskawiczny na zmianę postawy przez Brukselę.

OFE to nie dług publiczny


Zespół Hermana Van Rompuya w przyszłym tygodniu podczas szczytu przywódców UE chce wezwać Komisję Europejską aby nie wliczać zobowiązań emerytalnych ulokowanych w OFE do długu publicznego oraz deficytu budżetowego.

Van Rompuy przyjął argumentację m.in. Ministra Rostowskiego, który bardzo stanowczo wypowiadał się w tej sprawie, twierdząc, że państwa reformujące system emerytalny nie powinny ponosić kary za reformy.

Lobbing zadziałał

Widzimy zatem, że lobbing instytucji finansowych, które całkiem nieźle zarabiają na OFE w naszym regionie Europy, zadziałałCo prawda nie znamy jeszcze ostatecznych decyzji w tej sprawie, ale możemy mówić o przełomie. Do tej pory najwyżsi rangą przedstawiciele Unii Europejskiej ostro negowali propozycje wyjęcia OFE z metodologii liczenia długu publicznego i deficytu budżetu państwa.

Kto może przeszkodzić?

Kluczowe rzecz jasna w tej sprawie będzie jak zawsze stanowisko Niemiec i Francji. Czy zatem akcjonariusze odpowiednio Allianz (Niemcy) oraz Axa (Francja) będą w stanie wpłynąć na postawę rodzimych polityków?

Komentarze (0)
Dwie problematyczne kwestie w nowej ustawie o OFE
 Oceń wpis
   

"Dziennik Gazeta Prawna" w dzisiejszym artykule informuje, że przyczyną braku projektu ustawy dotyczącej funkcjonowania OFE są dwie kwestie.

Kryteria zewnętrznego benchmarku

Miesiąc temu (m.in. na tym blogu) pojawiła się informacja na temat rozmów z reprezentantami Giełdy Papierów Wartościowych. Autorzy nowelizacji chcieli znać opinie fachowców na temat benchmarku sformułowanego jako 97% kapitalizacji giełdy z głównego parkietu. Przedstawiciele GPW proponują natomiast indeks WIG, który obejmuje wszystkie notowane spółki. Takie podejście ma zmusić OFE do zwiększenia konkurencji pomiędzy funduszami emerytalnymi oraz do lepszych wyników inwestycyjnych.

Zasady losowania osób do OFE

Osoby, które nie zapisały się do OFE są łakomym kąskiem dla właścicieli PTE, dlatego też niesnaski budzą zasady przydzielania klientów z losowania do nowych funduszy emerytalnych.


Akwizycja zostanie uregulowana

Ustawa będzie też precyzować dyskusyjną kwestię akwizycji. Wtórna akwizycja zostanie zlikwidowana od 1 kwietnia 2011 roku, a dla pierwszorazowej zostanie ustalona ostateczna data, najprawdopodobniej 1 stycznia 2013 roku.

Komentarze (7)
Węgry zawieszają transfery do swoich OFE
 Oceń wpis
   

Komisja Europejska zgodziła się na ulgi w odliczaniu od długu i deficytu transferów przekazywanych do OFE, jednak propozycje te nie satysfakcjonują nowych 9 państw UE, które wprowadziły reformę emerytalną.

Węgry chcą pełnego odliczenia i my też

Sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Fatalny stan finansów publicznych na Węgrzech, z którym kraj boryka się niemal przez całą minioną dekadę, spowodował, że rząd musiał podjąć radykalne decyzje.


Węgrzy nie dość, że zawiesili przekazywanie środków do Funduszy Emerytalnych, to również zapowiedzieli wprowadzenie dobrowolności pomiędzy prywatnym, a państwowym systemem emerytalnym oraz możliwość powrotu do systemu państwowego. W skrócie to co proponowała u nas Minister Fedak.

Łotwa zmniejszyła już składkę emerytalną z 10 do 2 proc., Litwa z 5,5 do 3 proc. Rumunia zrezygnowała z planowanej podwyżki stawki i została przy 2 proc. Natomiast Estonia chciała ściąć składkę z 6% do 2%, jednak ostatecznie zawiesiła ją całkowicie.

Lobbing czas zacząć


W kuluarach mówi się o kolejnych krajach, które mogą pójść śladem Węgier. Kto to może być? Potencjalnie wszyscy, którzy balansują na granicy przekroczenia limitów zadłużenia publicznego na poziomie 60% PKB oraz limitu deficytu budżetu państwa na poziomie 3% PKB. Dlatego też przedstawiciele instytucji finansowych (z nie małym strachem w oczach) rozpoczęli ostry lobbing, stając po stronie 9 nowych państw UE, jak piszą "to krok wstecz dla poważnych reform w całej Unii".

Pawlak za obniżeniem składki do OFE

Co prawda stanowisko w sprawie PSL znamy nie od dzisiaj, ale warto przytoczyć co w wywiadzie dla rzeszowskiego serwisu nowiny24.pl powiedział Waldemar Pawlak:

"(...)Bardzo ważne jest, żeby zastanowić się, czy nie zmniejszyć tych transferów do OFE.
- Czyli jak oszczędzać, to wszyscy - OFE też?
- Właśnie. Mówi się: jak wszyscy, to wszyscy - babcia też. No to OFE też.

(...)

Gdyby zmniejszyć transfery do OFE o połowę, dałoby to 12 mld zł rocznie. To są decyzje warte o wiele więcej niż jakieś obłudne dyskusje o zmniejszaniu liczby posłów czy senatorów."

Komentarze (1)
1 | 2 |
O mnie
OFE blog
Od 2007 ofe.bblog.pl dostarcza informacji osobom zainteresowanym systemem emerytalnym. Ten blog wyraża subiektywne, osobiste poglądy jego autora na temat systemu emerytalnego.
Ankieta
Obecnie jestem w OFE:
AEGON
Amplico
Allianz
Axa
Bankowy PKO BP
Aviva
Warta
Generali
ING
Nordea
Pekao
Pocztylion
Polsat
PZU
Najnowsze komentarze
2016-10-07 12:36
30latekX:
Przejedzą składkę zabraną z OFE
to już chyba najlepiej umrzeć :/ wtedy środki zgromadzone na OFE są przynajmniej przeznacozne[...]
2014-09-16 09:00
ziomek1234:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Też tak myślałem ale ten fundusz gwarancyjny to nie z pieniedzy OFE był utworzony tylko z[...]
2014-01-23 16:27
ofedlaciebie:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Dziękuję za inspirację, kiedyś już takie wpisy powstawały, ale na bblogu mam opublikowanych[...]
2014-01-23 16:01
ogrzewanie-podłogowe:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Eh, trzeba szukać innych sposobów na zabezpieczenie emerytalne. Może autor bloga coś by w tym[...]
2014-01-20 02:27
doniusiuspo:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Sprawa istotna, jednak totalnie ignorowana przez mainstream. Ciekawe kto ile dostal, a kto[...]