407 mld zł
 Oceń wpis
   

Do 2050 roku dzięki zaproponowanym przez rząd obniżkom klienci funduszy emerytalnych zyskają 57 mld zł (w ciągu najbliższych dziesięciu lat, do 2019 r., oszczędności dla członków OFE wyniosą 3 mld zł). Natomiast gdyby udało się OFE wypracować średnioroczny zysk na poziomie o 1 punkt procentowy wyższy niż obecnie – byłoby to 350 mld zł. Hmmm... zatem razem mamy 407 mld zł!

PTE lobbują przeciwko zmianom w opłatach, dlatego też Ernst & Young na zlecenie IGTE wyliczył: „Poprawienie stopy zwrotu o 1 proc. w skali roku dla 25-letniego mężczyzny oznacza powiększenie przyszłej emerytury o 24,4 proc. Tymczasem obniżka opłat a’la rząd tylko o 1,2 proc.".

 Obniżenie opłat dobre na wszystko?

Obniżenie opłat, a następnie wprowadzenie usprawnień systemu, o których rząd mówił jeszcze w styczniu, sprawi, że zyski towarzystw emerytalnych spadną o 74 proc. w przypadku największych i 61 proc. w przypadku średnich i małych. Mam sygnały od niektórych towarzystw, że właściciele zastanawiają się, że czy w takim razie dalsze prowadzenie biznesu ma sens. Jeśli kilka podmiotów wycofa się z rynku, to zmniejszy się konkurencja, a to nie jest w interesie klientów – mówi Ewa Lewicka, niegdyś pełnomocnik rządu odpowiedzialna za wdrożenie reformy, a dziś prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych ponad rok temu, w lutym 2008 r., przedstawiła Ministerstwu Finansów, Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Nadzoru Finansowego stanowisko w sprawie kierunków zmian, jakie winny nastąpić w przepisach dotyczących OFE. W opinii Izby i konsultowanych przez nią ekspertów zewnętrznych, zmiany w prawie powinny iść w kierunku zwiększenia dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych funduszy. Wskazane również, by stworzyły możliwość różnicowania polityki inwestycyjnej wobec klientów w różnym wieku. Dzięki temu poprawi się poziom bezpieczeństwa OFE, a także zwiększą się możliwości uzyskiwania wyższych stóp zwrotu.

Subfundusze i kozły ofiarne

Szkoda, że subfundusze nie powstały 5, czy nawet 2 lata temu. Ich uruchomienie uchroniłoby kapitał zgromadzony na kontach emerytalnych najstarszych klientów OFE. Dodatkowo nie byłoby ryzyka, jakie pojawia się obecnie – fundusze po obcięciu im przychodów będą pokazywać jak kosztowne jest wdrożenie subfunduszy oraz efektywne zarządzanie nimi. Po za tym rząd praktycznie nie zajmuje się tym zagadnieniem – wygląda na to, że obniży populistycznie koszty „i z głowy”. Nie twierdzę, że obcięcie kosztów jest złe, ale dlaczego nie można zająć się meritum problemu funkcjonowania OFE? Dlaczego od 10 lat żaden rząd nie jest w stanie dokończyć reformy emerytalnej? Może dlatego, że dopóki „się kręci” jest dobrze? A jeżeli coś się zepsuje, czy zatnie? Kto będzie kozłem ofiarnym? Zarządzający OFE, właściciele PTE, akwizytorzy OFE, twórcy reformy emerytalnej sprzed 10 lat, IGTE...

kozioł ofiarny w wikipedii: http://pl.wikipedia.org

 

Komentarze (5)
OFE nie dla TFI i Resortu Infrastuktury
 Oceń wpis
   

OFE jednak nie wybudują dróg

Ministerstwo infrastruktury wycofało się z opisywanej niespełna miesiąc temu na ofe.bblog.pl (http://ofe.bblog.pl/wpis,ofe;wybuduja;drogi;,21180.html) koncepcji, zgodnie z którą OFE musiałyby lokować 90%  środków inwestowanych w obligacje infrastrukturalne emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Ostry sprzeciw wobec tego typu propozycji wyraziła Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych http://igte.pl/matiinf/2009/007.html Izba argumentowała, że nie można nakazać pierwszeństwa w lokowaniu aktywów OFE w jakikolwiek instrument, bo OFE mają ustawowy obowiązek bezpiecznego oraz przynoszącego najwyższe zyski lokowania pieniędzy klientów. Oczywiście nie jest powiedziane, że OFE nie będą zainteresowane tego typu obligacjami. Jak mówią zarządzający tak naprawdę wszystko zależy od tego, jaka będzie konstrukcja obligacji, warunki emisji czy jaki będą miały okres zapadalności.

TFI też chcą pieniędzy OFE


Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami wyraziła zainteresowanie dopuszczeniem do zarządzania środkami OFE przez TFI. To ciekawa propozycja, szczególnie w dobie kryzysu, kiedy na rynkach finansowych umorzenia w TFI powodują znaczne ograniczenia dla efektywnego zarządzania posiadanymi aktywami (!) Kolejne grupy chcą się dorwać do środków zgromadzonych w OFE. Z drugiej strony trudno się dziwić – wszak instytucje finansowe liczą straty, a PTE zarabiają bardzo dobrze – kasa napływa z ZUS, prowizje i opłaty są na atrakcyjnym poziomie, jedynie rynek pierwotny się kurczy z uwagi na niż demograficzny... Dla porównania porównajmy osiągnięcia OFE i TFI:

 

Komentarze (0)
OFE rakiem wycofują się z GPW
 Oceń wpis
   

OFE mogą maksymalnie ulokować na Giełdzie Papierów Wartościowych 40% kapitału, tymczasem w lutym udział akcji w portfelach funduszy emerytalnych wyniósł najmniej w historii, tj. 18,8 % (ok. 25,7 mld zł). Zarządzający OFE nie wykluczają dalszego spadku ilości posiadanych akcji.

5% próg i OFE

Fundusze Emerytalne po przekroczeniu 5 procentowego progu muszą o tym fakcie publicznie poinformować. Z informacji „Rzeczpospolitej” wynika, że liderem jest ING, który uczynił to w 40 spółkach, dalej CU w 31, w przypadku PZU jest to 20 spółek, AIG – 11, Generali – 8, Polsat i Pekao – po 4, Warta – 2, a Bankowy i Nordea – 1.


ZUS uszczęśliwia OFE z tygodnia na tydzień coraz większymi aktywami, za które OFE siłą rzeczy muszą kupować m.in. akcje. Dlatego też (nawet pomimo kryzysu i drastycznego ograniczenia zaangażowania w akcje) OFE nadal pozostają kluczowymi inwestorami dla wielu spółek notowanych na GPW (czego próbkę przedstawia powyższy wykres za "Rzeczpospolitą").


Trudne decyzje OFE

O sieci restauracji Sfinks media napisały już tak dużo, że chyba nie ma osoby, która intersując się rynkiem kapitałowym nie słyszałaby o Panu Morawskim, AmRest, wrogim przejęciu (?), żalach i kontrofensywie założyciela Sfinksa... Ale nie o tym! W spółce akcjonariuszami są w dużej mierze OFE i tak: CU posiada 11,8% akcji, Polsat 5,1%, a ING i Axa poniżej 5%. Jeżeli Sfinks na czele z Morawskim przetrwa - wszystko rozejdzie się po kościach, jeżeli komuś się podwinie noga ucierpią przyszli emeryci. Śmiem przypuszczać, że OFE z wielką chęcią wyszłyby z tej spółki, jednak w obecnej sytuacji nie mogą tego zrobić w sposób lekki, łatwy i przyjemny.

Co ciekawe ING posiada równocześnie 17,5%, a CU 7% udziałów w AmRest - spółce, która jest w ostrym sporze ze Sfinksem (Morawski podał w tym tygodniu AmRest do sądu i żąda ok. 50 mln zł odszkodowania za oszustwa itd. itp.).

To co nie udało się ING w przypadku Sfinksa powiodło się w przypadku spółki Krosno SA (producenta szkła gospodarczego, który padł ofiarą spekulacji na złotym). ING OFE całkowicie wycofał się z tej inwestycji. Przed tożsamym dylematem stanęli ostatnio również zarządzający Generali OFE, którzy zostali oszukani przez prezesa PKM Duda (co warto podkreślić) w sprawie nieszczęsnych opcji walutowych (Polecam wpis Cheed'a http://minwestycje.net/2009/02/prawo-poboru-i-duda.html ). W efekcie utraty zaufania do prezesa, a co za tym idzie całej spółki, Generali OFE zredukował swe udziały w ciągu zaledwie kilkunastu dni z 13,53% do zaledwie 4,62%.

Trudno dokładnie oszacować jakie straty poniosły powyżej wymienione OFE (nie wiemy po jakiej cenie i kiedy kupowano akcje), niemniej jednak szybkość wycofania się z Krosna i Dudy pozwalają domniemywać, że na pewno nie są to setki tysięcy złotych, a raczej dziesiątki milionów złotych...

W 2007 i na początku 2008 roku zaangażowanie OFE w akcje kształtowało się następująco:
http://ofe.bblog.pl/wpis,zaangazowanie;ofe;w;akcje,10500.html 

Komentarze (3)
Ranking.OFE.bblog.pl - 2000 głosów
 Oceń wpis
   

Minął niespełna rok (bez 3-4 tygodni) odkąd zamieściłem na blogu ankietę "Obecnie jestem w OFE:" Liczba udzielonych odpowiedzi przekroczyła 2000. Poniższy wykres pokazuje jak na przestrzeni 11 miesięcy zmieniały się pozycje 6 najchętniej wybieranych OFE wśród internautów/czytelników bloga.Z wykresu wyraźnie widać, że słabsza pozycja ING w niezależnych rankingach przełożyła się na mniejszą liczbę oddanych głosów. Chociaż i tak ING góruje w sieci ponad pozostałymi OFE. W rzeczywistości CU broni się przed ING, jednak w internecie jest odwrotnie - największy na rynku CU musi gonić ING. Co ciekawe nie słabnie pozycja AIG, mimo nie najlepszych wieści ze spółki matki z USA. Natomiast Generali dzielnie odpiera ataki AXA, utrzymując kontakt kilku głosów, a po piętach depcze im PZU.

Reasumując: w nowym roku (po za zadyszką ING) ranking ofe bblog.pl bez zmian. Czy zatem właściwy jest pogląd o tym, że rynek OFE został podzielony kilka lat temu, a teraz każdy fundusz otrzymuje ile mu się należy? Coś w tym na pewno jest...

Komentarze (0)
Zaufanie & Finanse?
 Oceń wpis
   

Rzeczpospolita przeprowadziła ostatnio sondaż, w którym zapytano Polaków „Jakim instytucjom finansowym Polacy ufają?”.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że największym zaufaniem cieszą się... (też nie mogę w to uwierzyć):

  • banki 48 proc. zaufania (29-procent nieufności),

  • towarzystwa ubezpieczeniowe 37 proc. zaufania,

  • ZUS 33 proc.,

  • OFE 24 proc. (aż 42 proc. nieufności),

  • fundusze inwestycyjne 18 proc. zaufania (aż 42 proc. odpowiedzi na "nie").

  • a na ostatnim miejscu... (z zaufaniem zaledwie 15-procentowym) znalazła się Giełda Papierów Wartościowych.

    Bankom najbardziej ufają ludzie młodzi i starsi. Do ZUS najmniej przekonani są robotnicy. OFE nie cieszą się niestety zaufaniem społeczeństwa, na pewno nie bagatelny wpływ na ich ocenę mają ostatnie wyniki OFE oraz zamieszanie wokół zmian jakimi poddany ma zostać obecny system emerytalny.

 p.s.

WIADOMOŚĆ Z OSTATATNIEJ CHWILI:

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, na mocy której opłata pobierana przez Otwarty Fundusz Emerytalny, ma zostać obniżona z obecnych 7 proc. do 3,5 proc. Natomiast opłata za zarządzanie ma być naliczana tylko do aktywów wynoszących max 45 mld zł.

Rząd zaproponował, aby nowe przepisy zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2010 r. (i liczy na to, że w ich wyniku znacznie wzrosną przyszłe emerytury - eksperci wyliczyli, że średnio da to ok. 3 zł słownie: trzy złote emerytury więcej).

Komentarze (1)
O mnie
OFE blog
Od 2007 ofe.bblog.pl dostarcza informacji osobom zainteresowanym systemem emerytalnym. Ten blog wyraża subiektywne, osobiste poglądy jego autora na temat systemu emerytalnego.
Ankieta
Obecnie jestem w OFE:
AEGON
Amplico
Allianz
Axa
Bankowy PKO BP
Aviva
Warta
Generali
ING
Nordea
Pekao
Pocztylion
Polsat
PZU
Najnowsze komentarze
2016-10-07 12:36
30latekX:
Przejedzą składkę zabraną z OFE
to już chyba najlepiej umrzeć :/ wtedy środki zgromadzone na OFE są przynajmniej przeznacozne[...]
2014-09-16 09:00
ziomek1234:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Też tak myślałem ale ten fundusz gwarancyjny to nie z pieniedzy OFE był utworzony tylko z[...]
2014-01-23 16:27
ofedlaciebie:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Dziękuję za inspirację, kiedyś już takie wpisy powstawały, ale na bblogu mam opublikowanych[...]
2014-01-23 16:01
ogrzewanie-podłogowe:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Eh, trzeba szukać innych sposobów na zabezpieczenie emerytalne. Może autor bloga coś by w tym[...]
2014-01-20 02:27
doniusiuspo:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Sprawa istotna, jednak totalnie ignorowana przez mainstream. Ciekawe kto ile dostal, a kto[...]