Ile kosztowało OFE pozyskanie nowego klienta?
 Oceń wpis
   

Nawet 6 tys. zł! Okazuje się, że w 2008 roku najwięcej płaciło AIG OFE! Tak wynika z analizy A. Kurowskiej z „Parkietu”. Od razu na wstępie nadmienię, iż autorka uwzględniła klienta netto.

Poniższa (niestety niezbyt wyraźna) tabelka pokazuje metodologię liczenia kosztów poniesionych na zdobycie 1 klienta.Jak widać koszty akwizycji oraz koszty na reklamę i marketing podzielono przez liczbę klientów netto (przychodzący – odchodzący – biorący udział w losowaniu ZUS). Klienci biorący udział w losowaniu ZUS nie niosą rzecz jasna ze sobą kosztów ich pozyskania.
OFE Warta, Bankowy oraz Polsat – pomimo iż ponosiły koszty nie zwiększyły w sumie liczby klientów (posługując się nadal powyższą metodologią).

416,5 mln zł na promocję w 2008 roku


Akwizycja to koszt 374 mln zł, a marketing 42,5 mln.
20% wszystkich wydatków na promocję było udziałem ING OFE, które walczy o miejsce nr 1 na rynku, tzn. chce z niego zepchnąć OFE CU.
AXA również sporo wydała (chce osiągnąć 1 mln klientów do 2012 roku), dokładnie 65,7 mln zł.

Inna metodologia – inne wyniki


Katarzyna Ostrowska z redakcji „Rzeczpospolita” dokonała zwykłego zestawienia kosztów i wg jej metody wynik dzielenia kosztów przez liczbę pozyskanych klientów wygląda nieco inaczej:OFE: „Tniemy koszty... akwizycji”


Przedstawiciele OFE nieoficjalnie co prawda, ale za pośrednictwem dziennikarzy piszących o OFE, twierdzą, że „akwizytorzy zerwali im się ze smyczy”, że „pozyskiwanie klienta z rynku wtórnego nie opłaca się”, że „uzależnieni są tak naprawdę od sieci sprzedaży (wewnętrznych lub zewnętrznych)” itd. Dodatkowo Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej chce stanowczego zmniejszenia kosztów jakie generują OFE. I tak z jednej strony OFE chcą ograniczenia kosztów akwizycji, a z drugiej nie godzą się na ograniczenia  kosztów dla swoich klientów. Suma sumarum Sejm może pogodzić wszystkich tnąc drastycznie opłatę dystrybucyjną, oraz opłatę za zarządzanie. Swoje projekty w tej sprawie złożyły już PiS oraz SLD.  I tak wygląda chyba na to, iż problem rozwiąże się sam. Siłą rzeczy akwizytorzy będą mniej zarabiać, podobnie jak PTE zarządzające OFE. Wilk syty i owce całe? A może wilk głodny, a owiec brak...

Komentarze (0)
CU przeciw obniżce kosztów
 Oceń wpis
   

Aviva (m.in. właściciel Commercial Union OFE) ostro protestuje przeciwko planowanym zmianom wobec Funduszy Emerytalnych, przedstawionym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt ministerstwa przewiduje obniżenie opłaty od składki z obecnych max 7% do 3,5 proc. i kwotowe ograniczenie opłaty za zarządzanie funduszem z max 20 mln zł do zaledwie 8,4 mln zł miesięcznie.


Właściciel Commercial Union Polska, który notabene pobiera najwyższą opłatę za zarządzanie, twierdzi, że ostatnia zmiana będzie mieć negatywne skutki dla przyszłych klientów OFE i dla całego rynku OFE. Zdaniem Commercial Union to jawna dyskryminacja największych PTE, a co za tym idzie – akcjonariuszy ich Towarzystwa Emerytalnego.


Gazeta Prawna: Jak wy, jako największy gracz na rynku OFE, odbieracie propozycje zmian zasad działalności funduszy?
Maciej Jankowski, prezes grupy CU w Polsce: Duże fundusze po proponowanych zmianach będą zmuszone do zaprzestania konkurencji o nowych klientów. To efekt wprowadzenia rozwiązania przewidującego, że opłata za zarządzanie aktywami będzie pobierana tylko od aktywów nieprzekraczających 20 mld zł. Po osiągnięciu tego progu nowy klient nie będzie dawał żadnych przychodów z tytułu opłaty za zarządzanie, a spowoduje wzrost kosztów obsługi i ryzyka, że jeśli nie wypracujemy minimalnej stopy zwrotu, będziemy musieli dopłacać do większej liczby klientów. Takie rozwiązanie oznacza karanie PTE z dużym udziałem w rynku, które w uczciwej konkurencji wywalczyły przewagę i mają najniższe koszty. To tak, jakby - szukając analogii w świecie polityki - prezydent jakiegoś kraju wydał dekret stanowiący, że w parlamencie ma być sześć partii z równym udziałem procentowym, bo to jest dobre dla demokracji, zaś to, że rozkład głosów wyborców był inny, świadczy o ich niskiej świadomości politycznej.Prezesowi CU w Polsce w sukurs przyszedł prezes Aviva Europa, który był wczoraj nawet w Warszawie i rozmawiał z przedstawicielami KNF, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na konferencji prasowej twierdził, że nowe przepisy oznaczają jawną dyskryminację PTE zarządzających największymi OFE i ich akcjonariuszy: „Zainwestowaliśmy w Polsce 17 lat temu, wierząc w potencjał polskiej gospodarki. Osiągnęliśmy znaczącą pozycję rynkową w wyniku uczciwej konkurencji. Uważamy, że dyskryminowanie poważnego inwestora, który przyczynia się do rozwoju Polski, daje zatrudnienie pięciu tysiącom osób i należy do największych inwestorów na rynku akcji i obligacji skarbowych, nie jest pożądanym sygnałem z punktu widzenia międzynarodowej wiarygodności Polski” – mówi Andrea Moneta, prezes Aviva Europa.

Gazeta Prawna: Jaki wpływ na wasze decyzje o wejściu na rynek zakładów emerytalnych będą miały doświadczenia z przepisami o OFE?
Maciej Jankowski, prezes grupy CU w Polsce:  - Oba przedsięwzięcia, i PTE, i zakłady emerytalne, są długoterminowe. Firmy takie jak my podejmują ryzyko inwestycji w oparciu o konkretne założenia, które powinny być niezmienne w długim terminie. W przypadku OFE w ciągu dziesięciu lat mieliśmy jedną zmianę wysokości opłat od składek, zapowiadana jest druga. Pojawiły się też zmiany uderzające w OFE, które wypracowały sobie dobrą pozycję, np. ograniczenie ich prawa do uczestnictwa w losowaniu osób, które same nie wybrały funduszu, nawet jeśli mają najlepsze wyniki inwestycyjne.


Nie mamy pewności, że za parę lat nie przyjdzie ktoś i stwierdzi, że jakieś opłaty powinny być kilkukrotnie niższe. Przekonując w centrali naszej grupy do zaangażowania się w utworzenie zakładu emerytalnego w Polsce, muszę rywalizować o kapitał z innymi projektami i regionami świata, gdy kapitału nie ma w nadmiarze. Niezapowiedziane i częste zmiany wpływające na stopę zwrotu niekorzystnie działają na postrzeganie ryzyka inwestycji w naszym kraju.

Według Aviva, projekt będzie miał też negatywne skutki dla strategii inwestycyjnych OFE oraz dla polskiego rynku kapitałowego jako całości. Ale to nie wszystko - Z posiadanych przez nas ekspertyz prawnych wynika, że proponowanie zmiany w ustawie są sprzeczna z polską konstytucją, z prawem europejskim oraz dwustronnymi umowami o ochronie inwestycji. – zaznacza Andrea Moneta. Prezes Aviva Europa podkreśla, że jego firma nie jest przeciwna obniżaniu kosztów systemu emerytalnego w Polsce. Jest jednak przekonany, że zmiany mające na celu dalsze obniżenie kosztów nie powinny dyskryminować wąskiej grupy podmiotów, które wykazały się dotychczas większą efektywnością.

Komentarze (0)
OFE wybudują drogi !
 Oceń wpis
   

Coś podobnego wymyślił kiedyś chyba Nikodem Dyzma: Otwarte Fundusze Emerytalne będą MUSIAŁY kupować obligacje, którymi państwo sfinansuje inwestycje drogowe.


Resort infrastruktury przygotował projekt nowelizacji ustawy o autostradach płatnych i o Krajowym Funduszu Drogowym (KFD). Projekt przesuwa obowiązek finansowania projektów drogowych z budżetu państwa do Krajowego Funduszu Drogowego w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dzięki temu rozwiązaniu rząd zaoszczędzić ma 9,7 mld zł jeszcze w tym roku (kwota ta stanowi wkład w realizację drogowych zadań unijnych na ten rok). Projekt narzuca obowiązek inwestowania w obligacje infrastrukturalne OFE. Limit inwestycji w te papiery wartościowe ma być nie mniejszy niż 90% aktywów OFE (!)

Przedstawiciele PTE za pośrednictwem mediów twierdzą, że nie powinny być przymuszane do tych inwestycji.Ale o co chodzi?

Ja tam nie wiem, ja tam może się nie znam, a jakże *!* mogę się mylić i to mocno, ale zakrawa mi to rozwiązanie na totalny idiotyzm... Przecież w cenie paliwa jest akcyza i oplata drogowa, a jakże *!* jest również VAT! I zgodnie z polskim prawem te pieniądze powinny być przeznaczone na wszelkiego rodzaju inwestycje drogowe. Tematem na inny wpis jest udzielenie odpowiedzi dlaczego tak się nie dzieje...
Ten kto wymyślił rozwiązanie z obowiązkowym wykupem obligacji przez OFE, musiał niestety upaść chyba na głowę (bardzo prawdopodobne, że był to upadek z dużej wysokości).

 p.s.

nie tak dawno pomysł na wykorzystanie środków zgromadzonych w OFE przedstawili: Górnicy

Komentarze (2)
+730,87 mln zł oraz -20,5 mld zł
 Oceń wpis
   

Powszechne Towarzystwa Emerytalne zarządzające OFE zarobiły w 2008 roku w sumie 730,87 mln zł netto.

W 2007 roku zysk ten był o 5 procent mniejszy niż w roku 2008, tak wynika z danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Najwyższy zysk przypadł jak zwykle największym PTE: ING, CU i PZU. Jedynie AXA miała stratę, głównym powodem są wysokie wydatki na akwizycję i zawiązanie dodatkowej rezerwy.

Przychody – opłaty dystrybucyjne i za zarządzanie

Przychody z opłat od wpłacanych składek wzrosły o 17 proc., do 1,23 mld zł. Opłaty za zarządzanie aktywami wyniosły 585,7 mln zł tj. o 0,9 mln zł mniej niż w 2007 roku. Łączne przychody wzrosły o 9% w odniesieniu do 2007 roku.

Obecnie opłata dystrybucyjna wynosi średnio dla całego rynku ok. 6%. Rząd chce niezwłocznego (od kwietnia 2009) zmniejszenia jej do 3,5% oraz ograniczenia opłaty za zarządzanie do max 8,5 mln zł miesięcznie. Jeżeli zmiany te wejdą w życie, to przychody PTE mogą zmaleć o ok. 700 mln zł w ujęciu rocznym. PTE krytykują ten pomysł.

Koszty – akwizycja, reklama i wynagrodzenia

Wydatki na akwizycję okazały się być wyższe o ponad 19 proc. niż w 2007 r. i wyniosły 374 mln zł. Akwizycji poświęca się w ostatnim czasie bardzo wiele uwagi, wielu obserwatorów rynku OFE podkreśla, że PTE na ten cel wydają zbyt dużo. Na marketing i reklamę PTE wydały 42,5 mln zł (wzrost o 11 proc.), a na wynagrodzenia 99,7 mln zł (6,7 proc. więcej niż w poprzednim roku).

Łączne koszty wszystkich towarzystw wzrosły mocniej niż przychody, bo o 10 proc., i przekroczyły 1 mld zł.

Ile zarobiły OFE dla przyszłych emerytów?

Dla siebie PTE zarobiły 730 mln zł, a ile zarobili przyszli emeryci? Otóż, po raz pierwszy w historii OFE wypracowały stratę. Okazała się ona być olbrzymią kwotą, gdyż sięgnęła 20,5 mld zł. Innymi słowy wyparowało ok. 50% dotychczasowych zysków OFE. I pomyśleć, że jeszcze w 2007 roku Fundusze Emerytalne przyniosły klientom ponad 7 mld zysków.

Komentarze (0)
Emerytura z OFE mało popularna
 Oceń wpis
   


37 klientów, a w zasadzie klientek, otwartych funduszy emerytalnych złożyło do ZUSu wniosek o przyznanie świadczenia – donosi Rzeczpospolita. Sześć kobiet nie otrzyma emerytury z OFE, czyli tej, która pochodzi z II filara (tzw. emerytury okresowej), gdyż emerytki nie mają środków w odpowiedniej wysokości na koncie. Emerytura okresowa jest wypłacana, tylko wtedy jeżeli kwota na koncie w OFE jest większa niż 3'200zł. Kobiety te nie stracą jednak na podjętej kiedyś decyzji o przejściu do OFE, gdyż otrzymają w całości emeryturę z ZUS.

Liczba osób, które otrzymają emerytury z OFE, będzie zapewne niewielka. Rząd (głównie z inicjatywy posła Mieczysława Kasprzaka z PSL) podjął, a sejm uchwalił ustawę w myśl której wszystkie kobiety z roczników 1949 – 1953 mogą zdecydować się na emeryturę tylko z ZUS. Nawet jeśli mają bardzo duże środki na koncie w OFE (dobrze zarabiające rekordzistki zgromadziły w OFE nawet ponad 70 tys. zł).

Szacunki ZUSu prognozują, że w obecnym 2009 roku zaledwie ok. 2 tys. kobiet w analizowanej grupie będzie mogło w tym roku zakończyć karierę zawodową. Większość z nich jednak nie zdecydowała się na OFE lub nadal pozostaje aktywna zawodowo.

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 |
O mnie
OFE blog
Od 2007 ofe.bblog.pl dostarcza informacji osobom zainteresowanym systemem emerytalnym. Ten blog wyraża subiektywne, osobiste poglądy jego autora na temat systemu emerytalnego.
Ankieta
Obecnie jestem w OFE:
AEGON
Amplico
Allianz
Axa
Bankowy PKO BP
Aviva
Warta
Generali
ING
Nordea
Pekao
Pocztylion
Polsat
PZU
Najnowsze komentarze
2016-10-07 12:36
30latekX:
Przejedzą składkę zabraną z OFE
to już chyba najlepiej umrzeć :/ wtedy środki zgromadzone na OFE są przynajmniej przeznacozne[...]
2014-09-16 09:00
ziomek1234:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Też tak myślałem ale ten fundusz gwarancyjny to nie z pieniedzy OFE był utworzony tylko z[...]
2014-01-23 16:27
ofedlaciebie:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Dziękuję za inspirację, kiedyś już takie wpisy powstawały, ale na bblogu mam opublikowanych[...]
2014-01-23 16:01
ogrzewanie-podłogowe:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Eh, trzeba szukać innych sposobów na zabezpieczenie emerytalne. Może autor bloga coś by w tym[...]
2014-01-20 02:27
doniusiuspo:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Sprawa istotna, jednak totalnie ignorowana przez mainstream. Ciekawe kto ile dostal, a kto[...]