Strategie zarządzających, a skład portfela OFE
 Oceń wpis
   
Zdaniem zarządzających OFE Aegon trafnym wyborem okażą się inwestycje w spółki z WIG 20 - według stanu na koniec roku mieli w nich ulokowane ponad 61% portfela akcyjnego. To największy udział w WIG 20 ze wszystkich funduszy.
Odmienne zdanie mają zarządzający OFE Polsat szukając zysków w spółkach najmniejszych - spółki z sWIG 80 stanowią blisko 39% portfela.

Analiza portfeli pozwala na wnioski co do strategii zarządzających. Do tej pory największe fundusze - CU, ING NN, PZU i AIG - koncentrowały się raczej na blue chipach. Tłumaczyły to wielkością aktywów, która uniemożliwiała inwestycje w mniejsze, a przez to mniej płynne spółki. W 2007 r. sytuacja zmieniła się.

"Dążyliśmy do zwiększenia ekspozycji na sektor małych i średnich spółek, choć z dyscypliną, by unikać zaangażowania w przewartościowane walory. To było odpowiedzią na sytuację, która zaistniała na rynku w pierwszej połowie 2007 r., gdy to właśnie na tych spółkach można było zarobić najwięcej" - mówi Michał Szymański, wiceprezes i dyrektor inwestycyjny Commercial Union PTE. Po przebudowie portfela udział dużych spółek w portfelu Commercial Union spadł poniżej 50%, a blisko 33% trafiło do mWIG40.

ING NN inwestował w duże spółki.
"Większość dużych spółek ma stabilne wyniki i relatywnie wysoki poziom ładu korporacyjnego. Sporo z nich należy do atrakcyjnego inwestycyjnie sektora bankowego. Małe i średnie spółki mają wysoką dźwignię operacyjną i na każdą poprawę koniunktury reagują silnymi wzrostami, a na każde pogorszenie jej odpowiadają mocnymi spadkami. Ponadto są często niepłynne i wyjście z takiej inwestycji jest bardzo utrudnione" - mówi Piotr Kaczmarek, dyrektor departamentu inwestycyjnego ING Nationale-Nederalnden PTE.

Zysków poza WIG 20 szuka również Skarbiec-Emerytura lokując w tych spółkach mniej niż połowę portfela. "Spółki z naszego portfela można podzielić na dwie kategorie. Inwestycje długoterminowe, czyli spółki, w których plan wierzymy i spodziewamy się, że w perspektywie kilku lat będą się rozwijać. Takich spółek, które są perełkami w portfelu staramy się nie pozbywać. Druga grupa to duże, płynne spółki, które służą do regulowania udziału akcji w portfelu. Jeśli spodziewamy się hossy, to dokupujemy, jeśli bessy, sprzedajemy. Ocena samej spółki ma mniejsze znaczenie" - mówi Grzegorz Zatryb, zarządzający OFE Skarbiec-Emerytura. W odwrotnym kierunku podążał w 2007 r. Allianz. "Przez cały rok zmniejszaliśmy udział małych spółek na rzecz średnich i dużych. Stawialiśmy na duże i płynne tzw. spółki defensywne" - mówi Grzegorz Zubrzycki, główny analityk PTE Allianz. Najbardziej oryginalne strategie reprezentują fundusze Polsat i Pekao. Oba mają najmniejszy udział dużych spółek w portfelu. Polsat najchętniej inwestycje w spółki z&nbspsWIG 80. Z kolei Pekao najczęściej ze wszystkich funduszy sięga po spółki spoza indeksów.

Za:
Puls Biznesu nr 19 (2008-01-28), s. 6, Grzegorz Nawacki, Polsat woli małe, Aegon duże spółki.
Komentarze (0)
Fundusze Emerytalne ujawniły ile i jakie mają akcje.
 Oceń wpis
   
Fundusze emerytalne w 2007 roku najchętniej nabywały akcje deweloperów - głównie debiutantów. OFE w sumie kupiły papiery 50 (na 80) spółek, które w 2007 r. pojawiły się na GPW.

Jak to jest z akcjami w OFE?

OFE raz w roku (na początku każdego roku) prezentują stan zaangażowania na giełdzie. Z analizy ujawnionych danych wynika, że wszystkie OFE miały akcje (i prawa do akcji) aż 243 spółek, czyli ponad 30 więcej niż w roku 2006.

OFE zrezygnowały z akcji zagranicznych na rzecz rodzimych debiutantów. Łącznie zakupiły walory 50 z 81 spółek (w 2006 r. – 31) , które pojawiły się na parkiecie. Tym bardziej, że miały na to środki - ZUS przelał rekordowo dużo pieniędzy. Dodatkowo drastycznie spadło bezrobocie, a młodzi ludzie z wyżu demograficznego, tj. przełomu lat 70/80 rozpoczęli swoje kariery zawodowe.

Branża budowlana - nr 1

Fundusze najwięcej pieniędzy wydały na zakupy w branży budowlanej. W tym gronie są: austriacki deweloper Immoeast oraz luksemburski Orco Property Group, ale także Pol-Aqua, Erbud, J. W. Construction czy LC Corp. Popularnością cieszyły się też akcje innej spółki, obok LC Corp., należącej do Leszka Czarneckiego – Noble Banku.

Rynek istotnie się poszerzył, bo pojawiło się dużo nowych spółek, a co za tym idzie, poszerzyły się portfele funduszy. Przeciętnie każdy z OFE miał papiery około 87 spółek, o kilkanaście więcej niż w 2006 r.

Niekorzystna dywersyfikacja?

Szukając drugiego dna w obecnej sytuacji można zadać pytanie: Czy aby zespoły zarządzające aktywami w OFE nie są zbyt małe do efektywnego monitorowania tak dużej liczby spółek? Co ciekawe fundusze zwykle zapisywały się na większą liczbę akcji, niż ostatecznie udawało się im kupić. Zatem nie osiągały wyznaczonych celów, a skoro tak, to czy mają zwiększać zaangażowanie w danej spółce, czy już sprzedawać posiadane akcje?

Gdzie OFE zainwestowały najwięcej?

Najwyższe zaangażowanie Funduszy Emerytalnych dostrzec można tylko w przypadku 11 spółek (większość z WIG20 oraz Getin Holding, LPP i Echo - średnio po ok. 1 mld zł). Jednak najwięcej, bo aż 4,5 mld zł OFE miały ulokowane w Pekao. Co ciekawe w bank Pekao nie może inwestować OFE PEKAO, gdyż ustawa zabrania dokonywania inwestycji w powiązane kapitałowo spółki... na pewno jest to niekorzystna sytuacja dla klientów tego funduszu, jednak Pekao mimo tego i tak dobrze sobie radzi.

Akcje zagraniczne... po co nam to?

Fundusze posiadały też walory notowane na giełdach zagranicznych. Było ich jednak bardzo mało. Ich liczba już od kilku lat spada, bo na naszym parkiecie można było zarobić więcej. Największą popularnością cieszyły się akcje OTP Banku oraz Erste Banku. Wartość inwestycji w ich walory wyniosła odpowiednio 405 i 320 mln zł.


Podsumowanie
Gros portfela akcji, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowiły papiery największych spółek giełdowych. Inwestycje we wszystkie firmy tworzące WIG20 wyniosły prawie 26 mld zł, co przekłada się na 54 proc. portfela akcyjnego funduszy. Na koniec 2006 r. było to odpowiednio ponad 22 mld zł i 55 proc.

Komentarze (0)
Czy to ma sens? Fuzja najsłabszych OFE AEGON i Skarbiec
 Oceń wpis
   
Słabeusze się łączą

Jak do tej pory KNF odnośnie konsolidacji na rynku OFE zajmował stanowisko nie, bo nie. Kiedy PZU chciało przejąć Skarbca 2 lata temu powoływano się na interes uczestników rynku. Zbytnia koncentracja (wówczas ING, CU i PZU miałyby ponad 60% udziału w rynku) groziła niezdrową atmosferą wokół reformy emerytalnej i bezpieczeństwa przyszłych emerytur. Wykorzystywano przy tym kruczki prawne i niejasne przepisy, żeby blokować konsolidację.

Stanisław Kluza - obecny szef KNF - wydaje się odchodzić od stanowiska poprzedników i wg sprawdzonych źródeł ma wydać zgodę na konsolidację, tylko można postawić pytanie po co?

Jakie korzyści mogą wyniknąć z połączenia dwóch najgorszych OFE? Jeżeli już łączyć OFE, to słabsze z lepszymi...

Sensowności tej fuzji nie dostrzegam... no, może jednak jest coś pozytywnego w tej informacji?
Jedyny plus, to ten, że w momencie konsolidacji obecni klienci AEGON i Skarbca będą mogli odejść z tych OFE za darmo bez względu na staż! Czego im życzę i mam równocześnie nadzieję, że okazję tę wykorzystają Najlepsze Fundusze Emerytalne na rynku, dzięki czemu miliony Polaków przestaną wreszcie tracić...

p.s.
Polecam sprawdzić ranking funduszy emerytalnych i wyniki AEGON oraz Skarbca.
Komentarze (3)
Zmiana OFE - problemy
 Oceń wpis
   
Interesuje Cię zmiana OFE? Rozważasz odejście od obecnego OFE? Zatem czytaj dalej...

W ostatnim transferze klientów funduszy emerytalnych udało mi się przepisać mojego znajomego. Oczywiście nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego (rocznie dokonuję dziesiątki takich transferów ), gdyby nie fakt, że stało się to po... 8 miesiącach od momentu rozpoczęcia wszelkich formalności.

Co ciekawe fundusz emerytalny z którego znajomy chciał odejść długo zwlekał z przesłaniem stosownego dokumentu dotyczącego aktualizacji danych. Kiedy już po kilkunastu tygodniach kolega otrzymał potwierdzenie, że dane zostały zaktualizowane podpisaliśmy umowę oraz wysłaliśmy stosowne zawiadomienie do obecnego OFE. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy przejście do funduszu emerytalnego zostało odrzucone z powodu niezgodności/błędnych danych!

Jeszcze raz wysłane zostało zawiadomienie (z tymi samymi danymi) i... fundusz emerytalny z którego znajomy chciał się wypisać przyjął je!

Dlaczego o tym piszę?


Ponieważ uważam, że transferami OFE powinna zająć się Komisja Nadzoru Finansowego. Dochodzi tutaj do wielu nadużyć. Np. klient sprawdził ranking funduszy emerytalnych - dowiedział się, że jego OFE jest wśród 5 najgorszych Funduszy Emerytalnych i podejmuje decyzję, że chce przejść do tego, który notuje lepsze wyniki w długim okresie czasu.

Decyzja ze wszech miar doskonała - jednak klient musi liczyć się z utrudnieniami jakie szykuje dla niego obecne OFE:
- zwleka z aktualizacją danych,
- zwleka z przesłaniem formularza,
- nasyła akwizytora OFE, który udowadnia klientowi, że źle robi, a fundusz emerytalny z którego chce odejść jest tak naprawdę rewelacyjny,
- pod pretekstem niezgodności danych odrzuca transfer...

Nieco inna sytuacja

dotyczy akwizytorów funduszy emerytalnych z najgorszymi wynikami inwestycyjnymi - wprowadzają oni świadomie klientów w błąd, przedstawiają wyniki z krótkiego okresu, posługują się giełdowymi stereotypami dotyczącymi hossy i bessy, czarują, a nawet przekupują pieniędzmi...

Wniosek jest jeden...

Chcesz zmienić OFE? To dobrze! Ale musisz być uzbrojony w cierpliwość i najlepiej samodzielnie dokonać wyboru za pośrednictwem internetu.
Komentarze (1)
O mnie
OFE blog
Od 2007 ofe.bblog.pl dostarcza informacji osobom zainteresowanym systemem emerytalnym. Ten blog wyraża subiektywne, osobiste poglądy jego autora na temat systemu emerytalnego.
Ankieta
Obecnie jestem w OFE:
AEGON
Amplico
Allianz
Axa
Bankowy PKO BP
Aviva
Warta
Generali
ING
Nordea
Pekao
Pocztylion
Polsat
PZU
Najnowsze komentarze
2016-10-07 12:36
30latekX:
Przejedzą składkę zabraną z OFE
to już chyba najlepiej umrzeć :/ wtedy środki zgromadzone na OFE są przynajmniej przeznacozne[...]
2014-09-16 09:00
ziomek1234:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Też tak myślałem ale ten fundusz gwarancyjny to nie z pieniedzy OFE był utworzony tylko z[...]
2014-01-23 16:27
ofedlaciebie:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Dziękuję za inspirację, kiedyś już takie wpisy powstawały, ale na bblogu mam opublikowanych[...]
2014-01-23 16:01
ogrzewanie-podłogowe:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Eh, trzeba szukać innych sposobów na zabezpieczenie emerytalne. Może autor bloga coś by w tym[...]
2014-01-20 02:27
doniusiuspo:
1 mld zł od rządu dla właścicieli OFE gratis!!!
Sprawa istotna, jednak totalnie ignorowana przez mainstream. Ciekawe kto ile dostal, a kto[...]